Brugfunctionaris

Sinds oktober 2014 hebben wij twee brugfunctionarissen bij ons op school.

 • Op de Rosensteinlaan is dit Bianca Hoekstra. Zij is de leerkracht van groep 5/6 op de Rosensteinlaan.
 • Op de Celebesstraat is dit Mirjam Jansen Schoonhoven. Zij is de leerkracht van groep 7 op de Celebesstraat.

Maar wat is een brugfunctionaris nu precies? De brugfunctionaris vormt een ‘brug’ tussen de ouder(s), het kind, de school en de wijk.

Ieder kind verdient dezelfde kansen en mogelijkheden, maar dit gaat niet altijd vanzelf. De brugfunctionaris kan u informeren of helpen bij o.a. de volgende punten:

De brugfunctionaris:

 • Stelt het kind centraal.
 • Wil de ouders zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind(eren) op school.
 • Vangt signalen op en verwijst door.
 • Helpt ouders/verzorgers met hulpvragen.
 • Kent de instanties in de wijk om zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken.

De brugfunctionaris kan u informatie geven over:

 • Vergoeding ouderbijdrage schoolfonds (VOS)
 • Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)
 • Voedselbank
 • Leencomputer of computer voor het voortgezet onderwijs
 • Stichting Leergeld
 • Jeugdfonds sport en cultuur
 • Vergoeding zwemlessen A&B
 • Stadjerspas
 • Humanitas
 • Wij team

Heeft u vragen over bovenstaande informatie of kunt u hulp gebruiken bij een aanvraag? Kom dan gerust langs bij juf Bianca of juf Mirjam.