Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van kinderen en ouders daarin zo goed mogelijk te dienen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens bent met beslissingen of gedragingen van iemand die aan de school is verbonden.

Dus als u een vraag, een opmerking of een klacht heeft dan willen we dat graag horen. In eerste instantie kunt u desbetreffende persoon zelf benaderen om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit om verschillende redenen niet lukken, kunt u zich richten tot de directie of de contactpersoon van de school.

Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing zoeken de beste manier is om er uit te komen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich tot de directeur of de locatieleider van de school wenden.

Mocht het u na bovenstaande gesprekken niet lukken een probleem op school alleen op te lossen dan kunt u terecht bij de contactpersoon(en) van de school. Dit is op elke locatie de ouder van de MR.

De contactpersoon(en) zal u uitleggen hoe en waar u uw klacht kunt indienen en zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. De klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat laatste is de taak van de vertrouwenspersoon. De VCOG waartoe de school behoort heeft voor haar scholen twee bovenschoolse vertrouwenspersonen benoemd die uw klacht door bemiddeling in de school zullen trachten op te lossen.

Voor meer informatie rond de klachtenregeling verwijzen we u naar de website van de VCOG.