De Nassauschool

Locaties

De Nassauschool is gevestigd in verschillende gebouwen in de Oranjewijk in de stad Groningen. Het hoofdgebouw staat aan de Nassaulaan. Aan de Graaf Adolfstraat staan meerdere gebouwen op één schoolterrein, het Monument, de Oranjeboog, het Paleis en het Paviljoen.

Buurtschool

De Nassauschool wil de beste school voor kinderen uit de buurt zijn en blijven. Het bieden van een veilige plek is cruciaal. Om dit te realiseren hanteert de school een postcodebeleid. We zijn hiertoe ook genoodzaakt vanwege de beperkte ruimte in de school.

Het voedingsgebied van de school omvat de Oranjewijk, de Schildersbuurt, Kostverloren, Paddepoel-Zuid, de Tuinbouwbuurt en een deel van het centrum. Wie buiten dit gebied woont, zal een andere school moeten kiezen. Dit gebied is in samenwerking met de MR vastgesteld.

Nassaulaan

Het hoofdgebouw aan de Nassaulaan is in 1923 gebouwd en heeft zes lokalen. We streven ernaar om hier zo veel mogelijk de oudste kinderen onderwijs te laten volgen. De groepen 7 en 8 zijn hier gehuisvest.

Graaf Adolfstraat

Op de locatie aan de Graaf Adolfstraat staan 4 gebouwen: het Monument, de Oranjeboog, het Paleis en het Paviljoen.

In het Monument (1923) zijn 6 lokalen waarin de groepen 2 en 3 zijn gehuisvest.

De Oranjeboog (2002) is het gebouw voor de leerlingen van de groepen 1 en deels naschoolse opvang voor de jongste kinderen.

De groepen 4, 5 en 6 en een atelier dat zowel door de school als door de voor- en naschoolse opvang wordt gebruikt zitten in het Paleis (2010), waar totaal 8 lokalen beschikbaar zijn.

Het Paviljoen (2006) wordt gebruikt voor kleutergym, voor talentendagen en naschoolse opvang.