Ouderraad

Beide locaties van De Kleine Wereld hebben een eigen ouderraad.

De voorzitters van beide raden hebben contact met elkaar om de zaken op elkaar af te stemmen.

De ouderraad vergadert regelmatig. In de ouderraad zitten een aantal oudersen een afvaardiging namens het team.

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:

– Het bevorderen van de relatie tussen ouders en het onderwijsteam

– Het helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten

– Het beheer en de besteding van ouderbijdragen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze hangen op de prikborden in de school.