Het draait om onze kinderen

De wereld in het klein.

De Kleine Wereld

We gaan er van uit dat alle kinderen kunnen leren, echter niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. Wij streven een doorgaande ontwikkeling van elk kind na door:

  • Samen met kinderen en ouders te zorgen voor een vriendelijk en veilig klimaat.
  • Een rijke leeromgeving te creëren.
  • De kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren door middel van nascholing, regelmatig overleg met collega’s en externe instanties.

Lees verder…

Peuteropvang IKC Kleine Wereld Nieuwkomersschool

In samenwerking met VCOG Kinderopvang en SKSG hebben wij op de locatie Rosensteinlaan een peuteropvang voor nieuwkomers. Vier ochtenden in de week kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar hier terecht van 8.30u tot 12.30u.

We verwelkomen uw kind graag bij peuteropvang De Kleine Wereld. Bel voor een rondleiding of ga naar onze website voor meer informatie. Lees verder…

Kanjerschool

Wij zijn  een Kanjerschool. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Devices

In de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen allemaal een chromebook tot hun beschikking. De chromebooks  worden voornamelijk ingezet ter ondersteuning van rekenen, taal, spelling en wereldorientatie. Maar ook bij het maken van een spreekbeurt mogen de kinderen deze gebruiken.

Voor de groepen 1 t/m 3 maken wij gebruik van Ipads. Via Kleuterplein of Squla oefenen de kinderen de stof uit de lessen.